Het waarom van de Geluksroute

De Geluksroute gaat uit van de kracht van delen, brengt ons (weer) in contact met wat we in overvloed hebben. Onze talenten, de bereidheid om aandacht voor elkaar te hebben, onze potentie om geluk te ervaren en dit te delen, zijn gelukbrengende zaken die in overvloed aanwezig zijn. De uitnodiging is om dat de richting te laten zijn van ons handelen.

We besteden zoveel tijd aan het benoemen van de problemen, van de fouten die er gemaakt worden, en de doemscenario’s, dat er bijna geen ruimte is voor die richting, voor onze dromen, onze verlangens en visie voor de toekomst, laat staan voor de uitvoering daarvan

Het delen en praten over juist die dromen is van essentieel belang om de mogelijkheden voor de toekomst te ontsluiten, zo inspireren we onszelf en anderen om ook tot actie over te gaan. We hebben het vermogen om onze dromen waar te maken. Er gaat een enorme kracht uit van mensen die hun droom durven te delen en daarnaar te handelen.

Dat is de kracht van het hart, en onze maatschappij heeft onze harten nodig. Het is een oproep om het niet meer voor jezelf te houden, om open te gaan en het hart als kompas in te zetten. Hierdoor verhoog je niet alleen je eigen bewustzijn maar ook van je omgeving, wat zich als een rimpeling van een steen in het meer verder zal verspreiden. Dit zijn de bewegingen die het leven terug brengen in onze samenleving, op sociaal vlak, op economisch vlak, op allerlei vlakken.

Leo Bormans, auteur van “Geluk, the world book of Happiness” vertelde op de eerste Geluksroute in Eindhoven over zijn wereldwijde onderzoek naar geluk en de betekenis voor mensen. Hij geeft aan dat een van de belangrijkste voorwaarden voor geluk : Other People zijn. Andere mensen dus. Daarin speelt de ontmoeting en de aandacht die er is voor de ander dus een belangrijke rol.

Die ontmoeting is de basis van Geluk(sroute), en ik, Marike, voel me bevoorrecht dat ik hier op steeds grotere schaal mijn bijdrage aan kan leveren.

Onze waarden

Co-creatie Samen maken we de Geluksroute tot een succes. Het verbinden van allerlei bijzondere initiatieven leidt tot waardevolle kruisbestuivingen die ook na de Geluksroute blijven bestaan. Dat is onder andere ook merkbaar in allerlei spin-offs die door het jaar lokaal georganiseerd worden zoals gelukscafes en geluksproeverijen

Dat kan omdat elke oprechte inbreng als waardevol wordt gezien. Terwijl ieder tegelijkertijd eigenaar blijft van zijn of haar eigen inbreng. Daarmee spreek je de kracht aan van elke betrokkene. Als geluksbrenger blijf je zelf verantwoordelijk voor de vorm, duur en locatie.

Delen van (Sociale) overwaarde (Geef- en deeleconomie) “Geven is het nieuwe hebben”. De nadruk ligt op het delen van het enthousiasme over wat de Gever gelukkig maakt. We gaan uit van overvloed in plaats van schaarste. Dit gaat hand in hand met organiseren vanuit vertrouwen, dat er precies gebeurt wat er moet gebeuren. Van delen wordt je als mens bij als vanzelf gelukkiger. Want wie iets te delen heeft, heeft in ieder geval meer dan genoeg ( of ervaart dat zo) Dan is je blik gericht op een glas dat overstroomt, en daarmee overvloeit naar je omgeving.

Wederkerigheid Er is een wisselwerking tussen de geluksbrenger en geluksplukker, beide zijn even belangrijk in de uitwisseling. Wij geloven in het belang van delen vanuit je kern, omdat je daarmee jezelf laat zien. En jezelf werkelijk laten zien is ongeveer het moeilijkste en het moedigste wat je kunt doen. Dat stimuleert ook de ander om zichzelf te laten zien. De wereld heeft moedige mensen nodig!

Plezier en humor De aandacht ligt op het geven vanuit het hart, gewoon omdat het blij maakt. Lichtvoetigheid en speelsheid, bezinning en stilte, het hoort er allemaal bij. Met een nieuwsgierigheid naar wat zich aandient Deze speelse houding in “dit werk” levert tal van verrassingen op Daarnaast is humor een belangrijk middel om jezelf niet zo heel serieus te nemen en gewoon te gaan doen.

Geluksroute Nederland

De Geluksroute verbindt bewoners van een stad op positieve en inspirerende wijze; met elkaar, met kinderen en ouderen, met winkeliers en horeca. Een lint van Geluksbrengers en Gelukslocaties verbindt de stad van Noord naar Zuid en West naar Oost. En soms wordt er bewust gekozen voor een deelgebied van de stad, zoals in Amsterdam Oost.
Doordat lokale enthousiastelingen het Geluksteam vormen, sluit de Geluksroute precies aan bij wat er leeft in die stad, en wat de mooie lokale initiatieven zijn. Hierbij is “Geluk” als universeel en grensoverschrijdend thema de verbindende factor. Op deze wijze slaan wij een brug in de grote diversiteit die ons land rijk is.

De Geluksroute is inmiddels een gegeven en wordt al ondersteund door vele inwoners van vele steden. De motivatie om het project landelijk vorm te geven, is de wens dat ‘álle’ inwoners van steden in Nederland in contact komen met hun eigen Geluk. Met de ervaring dat als je Geluk deelt, dat we met z’n allen een prettigere samenleving creëren, waar we voor elkaar zorgen en elkaar zien.

Mocht je hier graag aan willen bijdragen dan nodig ik je van harte uit om even op deze pagina te kijken voor meer informatie.

Dank je wel voor je aandacht

Marike van IJssel
Januari 2019