De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn
Beatrix Verschoor

Ik ben Trix Verschoor en de activiteit van dit jaar, is het met elkaar lezen en bespreken van materiaal uit boek 1: 'Bespiegelingen over het Leven van de Geest'. 

Wereldwijd wordt dit boek van de hoofdcursus van het Ruhi Instituut gebruikt om een pad van dienstbaarheid aan de mensheid te bewandelen, het impliceert het nastreven van een tweeledig moreel doel: het zorgen voor de eigen geestelijke en intellectuele groei en het bijdragen aan de transformatie van de samenleving. 

Het Instituut wordt geïnspireerd door Bahá'u'lláh's visie op het individu dat we kunnen worden en op de beschaving die we kunnen opbouwen. 

Leiden als onderdeel van European City of Science:

Welke twee vleugels heeft de menselijke intelligentie om tot grote hoogten te wieken? - de twee vleugels waar de mensheid mee kan vliegen, één vleugel is niet genoeg. 

Zonder religie verwordt wetenschap tot een instrument om materialisme te bevorderen, wat uiteindelijk tot wanhoop leidt. Als religie tegen de wetenschap ingaat, wordt het slechts bijgeloof.

Gaan ze hand in hand dan zal er een einde komen aan haat en bitterheid. 

Activiteiten

Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten
Er worden passages gelezen om de directe betekenis te begrijpen, voorbeeld:
Een aangename spraak is de magneet van 's mensen hart. Ze is het brood van de geest, ze geeft betekenis aan de woorden, ze is de bron van het licht van wijsheid en begrip.
Hoe kan een aangename spraak worden omschreven? Wat voor effect heeft een aangename spraak op woorden?

Wat, Waar, Wanneer

 • Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten
  zondag 20 maart 2022
  van 10:00 tot 15:00
  Rijnstraat 15B
  Dag van Geluk thema: 4. Vriendelijkheid
  Leerkringen: 10:00-12:00 uur en 13:00-15:00 uur