Overzicht van stappen en afspraken op weg naar de Geluksroute

Je hebt belangstelling getoond voor de Geluksroute, geweldig! Voordat jouw belangstelling daadwerkelijk omgezet kan worden naar De Geluksroute in jouw plaats doorlopen we samen een aantal belangrijke stappen.
Die kunnen heel snel gaan als de stroom al in beweging is gezet, maar soms duurt het ook wat langer. Over het algemeen is de voorbereidingstijd voor een Geluksroute tussen de 3-5 maanden (soms kan het korter). De ervaring leert dat het niet wenselijk is dat het langer duurt omdat het dan teveel een project wordt waarbij ORGANISATIEtalent een grotere rol speelt dan CREATIEkracht en het verlangen om je hart te volgen. Dat laatste is juist van groot belang bij het tot stand laten komen van de Geluksroute, en daar zijn we trouw aan.

Dit stappenplan is niet perse een strak lineair proces. Het is wel belangrijk om van te voren samen af te spreken dat er géén sprake is van een Geluksroute tot het definitieve startsein door het Geluksteam NL is gegeven. Dat betekent natuurlijk niet dat je je verlangen ernaar niet kunt delen, hoe meer je zaait hoe meer je oogst!

Als je JA-zegt tegen de Geluksroute neem je ook je plek in de community. Het principe van de Geluksroute en van de Community is “ik ben omdat wij zijn” (‘Ubuntu’). Dat wil zeggen; het is een levend geheel waarin iedere deelnemer zich verbindt met wat de gemeenschap heeft gecreëerd. Daaraan wordt nimmer afbreuk gedaan; je ontvangt en neemt aan wat er al is, breidt uit en deelt en geeft door wat jij eraan toevoegt. Heel waardevol dus!
Voor alle duidelijkheid; je stemt daarmee in om niet af te wijken van de gemeenschappelijk ontstane Geluksroute en wat daarbij hoort, zoals de website, emailadresvoering, FB etc. Hier hoort ook het spelen met taal en begrippen bij; woorden als evenement, concept, gratis doen eerder afbreuk aan de beweging die op gang is gekomen dan dat ze voeden.
Deze eenduidigheid is van belang voor de verdere groei en bloei van dit initiatief, waarmee we hopen dat er heel veel mensen aangeraakt mogen worden. Want dat is onze waarom! Vanuit dat waarom ontstaan de stappen. Heb je je al verdiept in het waarom? Hier kun je daar meer over lezen

 1. Jij stuurt een mail naar geluksroute@gmail.com, dat is de eerste stap! Hiermee ben jij misschien wel degene die de reis van de Geluksroute ook naar jouw stad leidt. Je zult al gauw merken dat je dit niet alleen zult doen. Soms zijn er al gelijk meer mensen uit één stad die zich melden. En in elk geval zul je al gauw met meer mensen een team vormen. De synergie hiervan vinden we belangrijk en we zullen dan ook snel voor verbinding zorgen. Dan doorlopen jullie het proces gemeenschappelijk.
 2. Je krijgt een uitnodiging om jezelf voor te stellen. Het belangrijkste hierin vinden we om van je te horen wat maakt dat het idee van de Geluksroute je raakt en wat geluk voor jou betekent. Wat heb je zelf als idee over wat je zou kunnen bijdragen?
 3. Mocht je nog niet een Geluksroute hebben meegemaakt, dan is dit het moment om dat te doen. Er komen steeds meer routes door het land, dus er is er vast een bij jou in de buurt. Dit is een cadeautje voor jezelf, geen strikte voorwaarde.
 4. Je maakt kennis met iemand van het Geluksteam Nederland, live of via Skype. We praten over je belangstelling voor de Geluksroute en voor het proces van co-creatie dat het ontstaan van iedere Geluksroute is. Natuurlijk leggen we je ook uit wat onze ideeën hierbij zijn. Soms concluderen we dat het moment (nog) niet daar is. Of dat blijkt dat je verlangen wel uitgaat naar het delen van geluk, maar dat de vorm van de Geluksroute toch niet je hart raakt. Maar vaak zullen we doorgaan naar de volgende stap.
 5. Je ontvangt nu het Visiedocument. Hier delen we nog meer met je vanuit welke intenties ik de Geluksroute leven in heb geblazen, en hoe het zich heeft ontwikkeld juist door die intenties.
 6. Wanneer je jezelf kunt vinden in het Visiedocument en deel wilt uitmaken van het proces van co-creatie, dan deel je dat enthousiasme en heb je een gesprek met mij - Marike - live of via Skype. Als we samen concluderen dat de verbinding is gelegd tussen jou en de Geluksroute, ga je nu met de hulp van GeluksteamNL onderzoeken of zich een Geluksteam kan vormen in jouw stad.
 7. Dit is een belangrijk omslagmoment; hier vindt de definitieve omslag plaats van iets waar jij als individu bent in gestapt, naar een gemeenschappelijk proces. We leggen verbinding met eventuele anderen die zich ook hebben gemeld. Jij kunt zelf mensen via je netwerk aantrekken. En wij zullen ook het netwerk van de Community inschakelen.
 8. Degenen die belangstelling tonen, krijgen ook allemaal het visiedocument zodat zij kunnen voelen of zij zich hieraan willen verbinden.
 9. Zodra er een paar mensen zijn die hier ‘Ja’ tegen zeggen, kun je met elkaar een kernteam vormen voor de Geluksroute in jouw stad. Soms zijn dat er 2, soms 4 en soms 8. Dat maakt voor de kwaliteit en mogelijkheden niet perse iets uit. Grote kans dat eén van jullie coördinator wordt. Dat kun je zelf zijn, maar ook iemand anders. De Coördinator en evt een tweede persoon uit het kernteam maken vanaf nu ook deel uit van Geluksteam NL. Jullie ontvangen ook de Geluksrouteplanner ter voorbereiding op de volgende stap.
 10. Dat is een eerste gezamenlijke bijeenkomst van het kernteam en iemand van het Geluksteam NL. Hierin verbinden we ons samen met de komst van de Geluksroute naar jouw stad. We maken de afspraken omtrent het geluksteam definitief en geven we een ceremonieel startsein.
 11. Ook maken we vast een aantal praktische afspraken over de rolverdeling, zoals wie het emailadres opent en beheert, toegang krijgt tot de algemene facebookpagina en twitter(we houden het nog even centraal), de website, vormgeving (met vermelding van logo etc) en de communicatie met de pers. En natuurlijk leggen we de datum vast.
 12. En dan is NU het moment dat jullie met de komst van de Geluksroute ook “officieel” naar buiten kunnen treden. Opdat het mag gaan leven in jullie stad of dorp!

Dank voor je belangstelling Met warme groet Marike van IJssel – grondlegger Geluksroute