Laat het gebeuren!

Wim Verhoogt

Wim Verhoogt

Ik ben betrokken bij de Geluksroute sinds de eerste editie in Haarlem in februari 2013. Eerst alleen als geluksbrenger en geluksplukker. Vanaf 2014 heb ik meegewerkt aan de bouw van de Geluksroute-website, en heb ik de apps gemaakt, voor zowel Android als iOS (Google, Apple). Door die activiteiten raakte ik steeds meer betrokken bij de Geluksroute. Als vraagbaak en beheerder van de website help ik geluksbrengers met hun pagina’s en ondersteun ik de kernteams.

Ik merkte dat de Geluksroute mij steeds meer trok, en deed voor de editie Haarlem 2016 voor het eerst mee in het kernteam. Dat was een fantastische ervaring die naar meer smaakte. Zo kwam ik via Delft bij Zandvoort uit. Ook hier is het weer een bijzondere ervaring om mee te werken aan de totstandkoming van een geluksroute.

Nu denk ik na over de 6e editie. De uitnodiging van Geluksroute is “Waar wordt je gelukkig van en wil je dat delen?”. Als geluksbrenger heb ik zo ook al een paar keer gedeeld waar ik gelukkig van wordt. Nu stel ik deze vraag aan mezelf in de context van het creëren van de komende Geluksroute. Welke team-vorm en -samenstelling zie ik graag verschijnen?

De grondhouding zoals ik die ervaar binnen Geluksroute is het tot stand brengen van een Geluksroute door het ruimte geven aan de wens van velen om te delen wat ze gelukkig maakt.
Deze houding betekent dat we zoveel mogelijk ruimte geven aan dat wat leeft (in Geluksroute-context) en dat wat tot uitdrukking wil komen.
Als teamlid ben je zo in zekere zin een voertuig waarlangs deze levenswens vorm kan krijgen. Dit vormgeven vraagt wel om handelen, maar niet om het willen bereiken van een vooraf bedacht doel of resultaat.
Deze houding wijkt sterk af van de manier waarop men meestal iets organiseert. De vorm ligt meestal al vast, en het gewenste resultaat is ook al bekend. Als dan iets tegenzit, dan heb je de neiging om er harder aan te trekken, om meer te doen om toch zoveel mogelijk dat gewenste resultaat te bereiken. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de vorm die Geluksroute Haarlem zal aannemen, en het maakt mij gelukkig daarvan getuige te zijn. Zo bezien is ook het hele traject voorafgaand aan het Geluksroute-weekeinde al een Geluksroute, voor het kernteam.

Ik zou graag zien dat het kernteam Haarlem 2018 op deze grondhouding gebaseerd gaat zijn en dat het team een expressie is van wat we tot stand willen laten komen. Dat was natuurlijk altijd al van belang, maar voor mijn gevoel was dat niet (altijd) duidelijk zichtbaar. Ik had zelf vorig jaar de neiging om het accent te leggen op praktische zaken als beschikbare tijd, wat te doen in het team enzo. Nu is dat aspect niet geheel weg te cijferen, maar dit jaar wil ik het accent meer op die grondhouding leggen.
Op deze wijze is het deelnemen in het team meer in lijn met het geluk brengen tijdens het weekeinde, en minder een ‘doen’ om een Geluksroute te organiseren.
Nu is het wel zo dat er toch dingen gedaan moeten worden om een Geluksroute te laten plaatsvinden. Veel daarvan (publiciteit, drukwerk, contacten met de radio en kranten) is vrij eenvoudig, omdat Geluksroute in Haarlem al aardig bekend is, en omdat ik er al ervaring mee heb. Het blijft wel fijn als mensen zich inzetten om potentiële geluksbrengers te benaderen. Om in lijn met de grondhouding te blijven zou je dan vooral mensen of bedrijven benaderen waarvan hun deelname jou gelukkig zou maken.

Tenslotte: Mijn dank gaat uit naar allen die dit fantastische initiatief mogelijk maken, en naar Marike van IJssel, die, door haar hart te volgen, de Geluksroute deed ontstaan, en daarmee zoveel moois bracht in het leven van velen en in dat van mij!