Geluksteam

De geluksroute kwam alweer voor de zesde keer in Haarlem en wel op 3 & 4 februari 2018. Dat kon alleen maar doordat er mensen opstaan en zich verbinden met enthousiasme en inzet. Deze “first followers” zijn van groot belang, hierdoor kan dit initiatief groter groeien en elke keer opnieuw met frisheid in de wereld worden gebracht.

Het geluksteam zorgt dat het vuurtje gaat en blijft branden in een stad: ze verspreiden het ‘geluksvirus’ en nodigen mensen uit om deel te nemen. Ook verzamelen ze alle gegevens van de geluksbrengers en zetten dit op de website, ze zorgen voor posters en flyers, ze prikkelen via sociale media, sturen persberichten (die iedereen ook weer kan aanvullen en zelf gebruiken) en als het allemaal lukt, verzorgen ze een mooie plattegrond en/of programmaboekje.

Met grote dankbaarheid stel ik, Marike van IJssel, de grondlegger van de Geluksroute, hierbij de fantastische leden van het team Geluksroute023 voor:

WimVerhoogt2016

Wim Verhoogt

Marike van IJssel

Marike van IJssel